Penggunaan Refractometer Untuk Mengukur Kandungan Air Dalam Madu (Video) - Kelab Lebah Kelulut

Penggunaan Refractometer Untuk Mengukur Kandungan Air Dalam Madu (Video)Refractometer ialah alat yang digunakan untuk mengukur kandungan air dalam madu.  Video yang menceritakan bagaimana refractometer berfungsi, cara penggunaan dan penjagaannya.


Add your comment