Perpindahan Lebah Tualang (Apis dorsata) di India - Kelab Lebah Kelulut

Perpindahan Lebah Tualang (Apis dorsata) di IndiaVideo ini menerangkan sifat lebah tualang (Apis dorsata) yang berpindah-pindah membuat sarang.

Lebah tualang apis dorsata Malaysia

Add your comment