Kitaran Hidup Lebah Apis (Honey Bee Life Cycle) / Video

Januari 27, 2015KITARAN HIDUP LEBAH APIS

1. Ratu bertelur pada setiap sel yang telah dibina oleh pekerja2. Pembesar larva bermula sebaik sahaja telur ditempatkan didalam sel telor3. Larva akan keluar dari keponpong telur selepas 3 hari4.  Pertukaran kulit larva berlaku selama 5 kali semasa proses pembesarannya


5.  Selepas 8 hari, pembesaran larva adalah pada tahap maksimum.6.  Larva akan bertukar menjadi pupa7.  Selepas 9 hari, pupa akan berubah warna dan menjadi lebah pekerja dewasa8. Selepas 3-4 minggu minggu lebah pekerja sudah boleh keluar sarang untuk mencari makanan


Rujukan:


Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

Tiada ulasan