Kitaran Hidup Lebah Apis (Honey Bee Life Cycle) / Video - Kelab Lebah Kelulut

Kitaran Hidup Lebah Apis (Honey Bee Life Cycle) / Video
KITARAN HIDUP LEBAH APIS

1. Ratu bertelur pada setiap sel yang telah dibina oleh pekerja2. Pembesar larva bermula sebaik sahaja telur ditempatkan didalam sel telor3. Larva akan keluar dari keponpong telur selepas 3 hari4.  Pertukaran kulit larva berlaku selama 5 kali semasa proses pembesarannya


5.  Selepas 8 hari, pembesaran larva adalah pada tahap maksimum.6.  Larva akan bertukar menjadi pupa7.  Selepas 9 hari, pupa akan berubah warna dan menjadi lebah pekerja dewasa8. Selepas 3-4 minggu minggu lebah pekerja sudah boleh keluar sarang untuk mencari makanan


Rujukan:


Add your comment