Lebah Jantan Atau Dron - Kelab Lebah Kelulut

Lebah Jantan Atau Dron


Perbezaan yang jelas antara lebah betina (ratu atau lebah pekerja) dan lebah jantan ialah panjang sesungut (antannae).  Sesungut lebah lebah jantan adalah lebih panjang (mempunyai 13 segmen) berbanding dengan 12 bagi lebah betina.  Satu-satunya tugas lebah jantan ialah untuk mengawan ratu muda.  

Bila terdapat ratu baru yang ingin mengawan, lebah jantan akan berkumpul secara padat dihadapan pintu sarang selama beberapa hari /  minggu.  


Untuk menarik perhatian ratu baru, lebah jantan akan membawa ‘hadiah’ dan hanya seekor sahaja yang mendapat peluang untuk mengawan.  Dilaporkan selepas mengawan, lebah jantan ini akan mati.

Add your comment