Dokumentari Madu Lebah Kelulut di Min House Camp - Kelab Lebah Kelulut

Dokumentari Madu Lebah Kelulut di Min House CampTerdapat ulasan oleh Tuan Abu Hassan Jalil berkenaan video ini:

Malangnya, video ini tidak terkini. Pertama, nama ID sudah tidak digunapakai, kedua dengan mengatakan mengambil sarang dari mana-mana termasuk hutan adalah tidak digalakkan!

Batang kayu dari pokok kampung dan kawasan suburban bergantung kepada tuan tanah tetapi menjarah di hutan adalah satu perbuatan yang harus dihalang!

Walaubagaimanapun, maklumat lain tentang khasiat madu lebah kelulut adalah berguna untuk pengamalan pemeliharaan lebah


Add your comment